Správa NP

Krkonošský národní park (dále jen KRNAP) byl na základě zákona č. 40/1956 Sb. vyhlášen v roce 1963 vládním nařízením č. 41/1963 Sb., o zřízení Krkonošského národního parku. Ochranné pásmo (dále jen OP) bylo zřízeno Nařízením vlády ČSR č. 58/1986 Sb., o ochranném pásmu Krkonošského národního parku.

Nově byl KRNAP zřízen a podmínky jeho ochrany byly stanoveny Nařízením vlády České republiky č. 165/1991 Sb. ze dne 20. 3. 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany. Základní ochranné podmínky národních parků a další náležitosti jsou dány zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (3., 5., 6.a 7. část), s účinností od 1. 6. 1992. Zřizovací listina Správy KRNAP

Ministerstvo životního prostředí České republiky vydává podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí České republiky (rozpočtová pravidla republiky), podle nařízení vlády České republiky č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany a k uplatnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, úplné znění zřizovací listiny (pdf 2,23 MB) níže uvedené organizace, zřízené v květnu 1963 Východočeským krajským národním výborem, převedené do působnosti Ministerstva životního prostředí České republiky ke dni 1.ledna 1991, takto:

  1. Název: Správa Krkonošského národního parku
  2. Sídlo: Vrchlabí
  3. Identifikační číslo: 00088455
  4. Typ organizace: příspěvková
  5. Základní účel: ochrana přírody na území Krkonošského národního parku (dále jen „KRNAP“) a jeho ochranného pásma (dále jen"OP") tvořícího stejnojmennou biosférickou rezervaci

Organizační struktura Správy KRNAP

Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP). Současně provádí hospodářskou činnost v lesích.

Organizace je členěna na čtyři samostatné odbory:

  • Odbor péče o národní park
  • Odbor státní správy
  • Odbor vnějších vztahů
  • Odbor vnitřních věcí

Oficiální stránky Krkonošského národního parku – www.krnap.cz


K prameni Labe