O Labi

Labe se řadí mezi největší řeky Evropy. Délka vodního toku je 1154 km. Rozloha jeho povodí činí 144 055 km². Pramení v Čechách v Krkonoších, dále protéká Německem a ústí do Severního moře. Labe německy nazývané Elbe. Jméno této řeky pochází z dob starověku, kdy povodí Labe obývali Keltové. Původní keltské slovo „elb” znamenalo „velká řeka”.

Pramen vyvěrá v nadmořské výšce 1387 m v rašeliništi na Labské louce. Labe začínající jako průzračný horský potok, postupně mohutní a jeho tok se zpomaluje. Na své cestě k německým hranicím překoná 358 km a pohltí mnoho potoků, říček a řek. Nejvýznamější přítoky jsou Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka, Jizera, Vltava, Ohře, Bílina, Ploučnice a Kamenice.

V Německu se cestou dlouhou 796 km vlévají Křinice, Lachsbach, Wesenitz, Müglitz, Schwarze Elster, Havola, Biela, Prießnitz, Weißeritz, Triebisch, Mulda, Sála, Ohre.

Podél toku Labe se nachází několik unikátních přírodních rezervací a chráněných území začínaje u pramene Krkonošským národním parkem, CHKO České středohoří, Libický luh, CHKO Labské pískovce, Národní park České pískovce. Na Labi se na německém území zachovaly cenné přírodní oblasti spolu se vzácnými živočišnými a rostlinnými druhy. Například biosférické rezervace pod ochranou UNESCO povodí Labe-Braniborsko.

Velmi dlouhou tradici na řece má vodní doprava. Voroplavba pro přepravu dřeva a dalších nákladů, příležitostně i osob, byla na Labi provozována minimálně od středověku. Po délce Labe má velký význam zejména nákladní doprava. Pro vodní dopravu se využívá 950 km řeky. Na dolním toku Labe od Hamburku, největšího přístavního města Německa, je řeka splavná i pro námořní lodě.

Od pramene Labe překonává velké výškové rozdíly Labským vodopádem do Labského dolu ož do Špindlerůva Mlýna. Dále pokračuje přes Vrchlabí, Hostinné, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Přelouč, Kolín, Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Neratovice, Mělník, Štětí, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín. Potom překoná hranice s Německem a pokračuje údolím přes Pirnu, Drážďany, kde se řeka rozšiřuje a dále přes Míšeň, Torgau, Lutherstadt Wittenberg, Dessau, Magdeburg, Wittenberge až k přístavům Hamburg, Cuxhaven.


K prameni Labe