Výlet k prameni Labe lanovkou

ZE ŠPINDLEROVA MLÝNA LANOVKA VARIANTA 2 (19km)

Výchozím bodem bude dolní stanice lanovky na Medvědín. Lanovkou se necháme vyvézt na vrchol Medvědína, odkud po žluté půjdeme směrem na Šmídovu vyhlídku. Na rozcestí Pod Šmídovou vyhlídkou se napojíme na červenou, která nás dovede kolem Šmídovy vyhlídky k Vrbatově boudě. Z Vrbatovy boudy se dál vydáme po červené přes Mohylu Hanče a Vrbaty, Hančův pomník, Pančavský vodopád, Ambrožovu vyhlídku až na Labskou boudu. Z Labské boudy je to stále po červené už jen necelý 1km k Prameni Labe. Z Pramene Labe se dál dáme po žluté stezce, směrem na rozcestí Česká Budka, která leží na hranicích s Polskem. Tady se napojíme na červenou stezku zvanou Cesta česko-polského přátelství, která nás povede přes Violík až ke Sněžným jámám (Velký a Malý Sněžný kotel). Z rozcestí Sněžné jámy se vydáme po žluté zpátky směrem k Labské boudě. Po asi 1,4km dojdete k rozcestí u Labského vodopádu – vodopád se nachází jen pár desítek metrů od rozcestí směrem k Labské boudě. Z rozcestí se pak napojíme na zeleně značenou trasu, která nás po vrstevnici zavede až na Martinovu boudu. Tento úsek naskýtá překrásný výhled do širokého okolí z výše 1300 m.n.m. Z Martinovy boudy budeme následovat zelenou až do Špindlerova Mlýna. Budeme scházet po úbočí Labského dolu kolem Medvědí boudy až k Medvědímu kolenu. Odtud nás již zelená povede po rovince kolem Aquaparku, který je jen pár metrů od dolní stanice lanové dráhy na Medvědín. Zde bude také naše konečné stanoviště.

Záchytné body

GPS

1. Dolní stanice lanovky na Medvědín 50°44'1.55"N,
15°36'25.14"E
2. Rozcestí Pod Šmídovou vyhlídkou 50°44'32.964"N, 15°34'16.752"E
3. Vrbatova bouda 50°45'4.917"N, 15°32'55.557"E
4. Ambrožova vyhlídka 50°45'45.38"N, 15°32'44.03"E
5. Labská bouda 50°46'12.567"N, 15°32'44.504"E
6. Pramen Labe 50°46'32.411"N, 15°32'10.015"E
7. Rozcestí Česká Budka 50°46'45.83"N,
15°32'7.13"E
8. Sněžné jámy 50°46'44.33"N, 15°33'25.36"E
9. Rozcestí u Labského vodopádu 50°46'18.646"N, 15°32'52.005"E
10. Martinova bouda 50°46'19.303"N, 15°34'32.002"E
11. Medvědí koleno 50°44'52.054"N, 15°36'1.030"E
12. Aquapark 50°44'2.37"N,
15°36'30.87"E
Mapka trasy =========== [* mapy/spindl-lanovka-2.jpg .(Ze Špindlerova Mlýna k Prameni Labe - Pěší varianta s využitím lanovky)[obrazek] *]:[pes01]

K prameni Labe