Výlet k prameni Labe pěšky

ZE ŠPINDLEROVA MLÝNA VARIANTA 1 (21km)

Výchozím bodem bude restaurace hotelu Windsor, která se nachází jen pár desítek metrů od Městského Úřadu. U restaurace se napojíme na žlutě značenou cestu, která nás vyvede z města směrem proti proudu Labe (žlutá nás povede až k česko–polské hranici). Na prvním značeném rozcestí za městem – U Dívčí lávky se dáme po žluté vpravo přes rozcestí Pod Pevností odkud pak dál budeme stoupat strmější stezkou kolem vrchu Pevnost až na rozcestí Davidovy boudy. Z tohoto rozcestí nás žlutá povede dál stoupáním kolem Moravské boudy až na Petrovu boudu odkud si užijete překrásný výhled na Špindlerův Mlýn a široké okolí. Z Petrovy boudy půjdeme dál jen pár metrů po žluté až na česko-polskou hranici, kde se napojíme na červeně značenou stezku. Mírným stoupáním půjdeme po hřebeni přes Dívčí kameny, Mužské kameny, Kalmanův pomník až na rozcestí Pod Smělcem. Dál nás červená stezka, jinak zvaná Cesta česko-polského přátelství, povede kolem úpatí Vysokého kola až ke Sněžným jámám, kde se můžete pokochat rozhledem z vyhlídkové věže. Se Sněžných jam budeme dále scházet po červené mírnou cestou přes Violík až na rozcestí Česká budka, kde se dáme po žluté jen asi 500m k Prameni Labe. Od pramene budeme dále scházet po červené mírným svahem k Labské boudě. Z rozcestí u Labské boudy se dáme po modře značené stezce směrem k Labskému vodopádu. Modrá nás povede kaskádovým srázem po proudu Labe a provede nás celým Labským dolem až zpět do centra Špindlerova Mlýna.

Záchytné body

GPS

1. Restaurace hotelu Windsor 50°43'34.29"N, 15°36'32.75"E
2. Rozcestí U Dívčí lávky 50°44'32.91"N, 15°36'31.12"E
3. Rozcestí Davidovy boudy 50°45'28.36"N, 15°36'6.69"E
4. Petrova bouda 50°46'21.157"N, 15°36'43.851"E
5. Rozcestí Pod Smělcem 50°46'42.62"N, 15°34'57.29"E
6. Sněžné jámy 50°46'44.33"N, 15°33'25.36"E
7. Rozcestí Česká budka 50°46'45.83"N, 15°32'7.13"E
8. Pramen Labe 50°46'32.411"N, 15°32'10.015"E
8. Labská bouda 50°46'12.567"N, 15°32'44.504"E
8. Centrum Špindlerova Mlýna 50°43'31.28"N, 15°36'20.74"E
Mapka trasy =========== [* mapy/spindl-pesi-1.jpg .(Ze Špindlerova Mlýna k Prameni Labe - Pěší varianta)[obrazek] *]:[pes01]

K prameni Labe